Intenzivní přípravný kurz pro nové RT EZ ZÁKLADNÍ, kategorie E2/A – E/1B

Obsah kurzu

Co očekávat:
Tento kurz je vhodný pro ty, kteří se chtějí stát novými revizními techniky – získat Osvědčení k revizím před komisí TIČR– organizace pověřená výkonem státního odborného dozoru

Na kurzu se podrobně věnujeme:

 • Jednotlivým okruhům z testů TIČR
 • Legislativě a změnám v legislativě
 • Technickým normám
 • Způsobu probíhání zkoušek k získání
 • osvědčení
 • Samozřejmě diskuze

Kurz má charakter intenzivní přípravy před vykonáním zkoušky RT a předpokládá se základní znalost související legislativy a technických norem (www.ticr.eu)

Témata přednášek:

 • Legislativa související s činností RT
 • Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ochrana před nebezpečným dotykem
 • Všeobecné požadavky na elektrická zařízení
 • Ochrana před bleskem a přepětím
 • Revizní zprávy elektrozařízení. LPS
 • Další související

Program/harmonogram školení:

1.den:
10:00 prezence v hotelové recepci
10:00 blok přednášek
12:00 Oběd
13:00 blok přednášek
18:00 večeře
19:00 diskuze probraných témat
2.- 4.den:
8:00 snídaně
9:00 blok přednášek
12:00 oběd
13:00 přednášky, cvičné testové otázky
18:00 večeře
5. den: odjezd na pobočku TIČR Ústí nad Labem k vykonání zkoušky

Hotel PANORAMA, Teplice

Lektorský sbor

kvalifikovaní odborníci v oblasti elektro

Zkušební komise

inspektoři elektro TIČR

Cena kurzu

15 000 Kč. vč 21 % DPH

Místo konání

Hotel Panorama, Teplice

Termín

© 2022 Intelli s.r.o., všechna práva vyhrazena.