Kurz pro Montáže a opravy PZ i RT PZ ke zkoušce
na TIČR-s rozsahem: Obecný test, F1,F2,G1,G2,

Obsah kurzu

Co očekávat:
Tento kurz je vhodný pro montéry a opraváře PZ i RT PZ, kteří se chystají získat, obnovit nebo rozšířit Osvědčení k MO PZ po pěti letech a připravují se na opakovanou zkoušku před komisí TIČR organizace pověřená výkonem státního odborného dozoru

Pro koho:
pro všechny, kdo provádí montáže a opravy VTZ-plynu, servisní techniky plynových zařízení i RT PZ

Na kurzu se podrobně věnujeme:
• jednotlivým okruhům z testů TIČR
• častým chybám a nedostatkům
• oblasti nových změn v legislativě
• způsobu probíhání zkoušek k získání osvědčení
Kurz má charakter závěrečné přípravy před vykonáním zkoušky RT PZ/MO PZ a předpokládá se základní znalost související legislativy a tech. norem (www.ticr.eu)

Témata přednášek:
• Legislativa související s činností MO PZ
• Rozdělení plynových zařízení do skupin dle Vyhl. č.21/1979 Sb.
• Charakteristika plynů, zákonné jednotky
• Rozdělení rozvodů plynů, spotřebičů
• Materiály pro plynovody
• Zásady zkoušek u TIČR
• Jednotlivé testové otázky vybraných skupin ke zkoušce

Program/harmonogram školení:
1.den:
8:00-9:00 prezence
9:00 blok přednášek
12:00 obědové občerstvení
13:00-15:00 blok přednášek
15:00 diskuze probraných témat
Rozsah přednášené odbornosti: F1, F2, G1, G2, Obecný test/legislativa

Více informací v pozvánce ke stažení:

Lektorský sbor

Čvančara Jiří, lektor plynárenství

Zkušební komise

TIČR

Cena kurzu

3 000 Kč. vč. 21% DPH

Místo konání

kurz - učebna v budově TETANET, Klíšská 977/77, Ústí nad Labem, 400 01

Termín

© 2022 Intelli s.r.o., všechna práva vyhrazena.