Kurz pro stávající revizní techniky -přezkoušení elektrická zařízení kategorie E2/A –  E/1B

Obsah kurzu

Co očekávat:

Tento kurz je vhodný pro revizní techniky, kteří se chystají obnovit anebo rozšířit Osvědčení k revizím po pěti letech a připravují se na opakovanou zkoušku před komisí TIČR-organizace pověřená výkonem státního odborného dozoru

Na kurzu se podrobně věnujeme:

 • jednotlivým okruhům z testů TIČR
 • častým chybám a nedostatkům v provádění revizí
 • oblasti nových změn v legislativě
 • způsobu probíhání zkoušek k získání osvědčení
 • samozřejmě diskuze

Kurz má charakter závěrečné přípravy před vykonáním zkoušky RT a předpokládá se základní znalost související legislativy a tech. norem (www.ticr.eu)

Témata přednášek

 • Legislativa související s činností RT
 • Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ochrana před nebezpečným dotykem
 • Všeobecné požadavky na elektrická zařízení
 • Ochrana před bleskem a přepětím
 • Revizní zprávy elektrozařízení. LPS
 • Další související

Program/harmonogram školení:
1.den
9:00 – 9:45 – prezence v hotelové recepci
10:00 – blok přednášek
12:00 – oběd
13:00 – blok přednášek
18:00 – večeře
19:00 – diskuze probraných témat
2.den
7:30 – snídaně
8:00 – odjezd na pobočku TIČR v Ústí nad Labem
9.00 – písemná a ústní zkouška TIČR v Ústí nad Labem

Horský hotel POMEZÍ
Hotel Panorama

Lektorský sbor

kvalifikovaní odborníci v oblasti elektro

Zkušební komise

TIČR pobočka Praha

Cena kurzu

6.000 Kč/os vč. 21% DPH

Místo konání

Horský hotel POMEZÍ, Cínovec 221, Dubí u Teplic, 415 01
Horský hotel POMEZÍ, Cínovec 221, Dubí u Teplic, 415 01

Termín

© 2022 Intelli s.r.o., všechna práva vyhrazena.