Provádění opakovaných zkoušek, kontrol a revizí ručního el. nářadí a el. spotřebičů v souvislosti s novou  legislativou

Obsah kurzu

Dne 1.7. 2022 vstoupil v účinnost zákon 250/2021 Sb. a spolu s ním NV 190/2022 o VTZ  a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a NV 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost. Podle §3 NV 19/2022 Sb. nepatří ruční elektrické nářadí a elektrické spotřebiče do napětí 400 V vč., pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti, mezi vyhrazená elektrická zařízení.

Pro koho je školení vhodné:

Pro osoby znalé, které chtějí provádět kontroly a zkoušky elektrických spotřebičů a ručního elektrického nářadí, dříve E4/A

Na kurzu se podrobně věnujeme:

  • Změnám Z1 a Z2 v ČSN 331600 ed.2
  • Lhůtám pro provádění opakovaných     kontrol, zkoušek a revizí
  • Jednotlivým pojmům  –  opakovaná zkouška a   opakovaná revize elektrického spotřebiče
  • Kvalifikaci pracovníků k provádění opakovaných zkoušek a revizí
  • Aktualizaci platné legislativy

Každý účastník obdrží osvědčení o proškolení dle norem ČSN EN 50978 a ČSN EN 50699

Program/harmonogram kurzu: 

8:30 –   8:55   prezence

  9:00 – 12:00   blok přednášek

12:00 – 12:30    polední přestávka, občerstvení

12:30 14:00     blok přednášek , diskuze

14:00 – Ověření znalostí a vydání certifikátů, předpokládané ukončení kurzu

Témata přednášek:

  • Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
  • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
  • Norma ČSN 33 1600 ed.2 a její změny Z1 a Z2
  • Nové postupy a rozdíly dle nových norem ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699

Lektorský sbor

Ing. Vladimír Macháček, Ing. Jiří Preiss, inspektoři EZ TIČR, pobočka Ústí nad Labem

Zkušební komise

Cena kurzu

2 500 Kč vč. 21% DPH

Místo konání

učebna v budově TETANET, Klíšská 977/77, Ústí nad Labem, 400 01

Termín

© 2022 Intelli s.r.o., všechna práva vyhrazena.