Popis kurzu

Datum konání: Dle domluvy Anotace: Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti na jejichž základě je organizace povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení těchto pracovníků. Nabízíme Vám přípravu ke zkouškám vhodnou pro všechny kategorie pracovníků s odbornou způsobilostí dle § 6,7,8 a § 10 Vyhl. č. 50/1978 Sb. včetně přezkoušení Typ akce: kvalifikační kurz Určeno pro : Pro obnovení nebo doplnění znalostí potřebných k provádění a organizování činností souvisejících s elektrickým zařízením. Rozsah: 8 vyučovacích hodin vč. zkoušky a vystavení osvědčení, 10:00-16:00 hod. Program:
 • Všeobecné bezpečnostní předpisy
 • Obsluha a práce na elektrickém zařízení
 • Elektrická instalace budov-ČSN 33 2000-1
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Aktuální znění norem, novinky
 • Bezpečnost práce
Anotace: Dle domluvy Organizace školení: INTELLI s.r.o., vzdělávací agentura v Ústí nad Labem Ondroušková Dana, e-mail: info@intelli.cz tel/fax: +420 475 207 800, +420 775 655 617 web: https://www.intelli.cz IČO: 25460358 DIČ: CZ25460358 Přednášející:
 • Ing. Jiří Preiss, inspektor EZ TIČR, pob. Ústí nad Labem
 • Ing. Vladimír Macháček, inspektor EZ TIČR, pob. Ústí nad Labem
 • Revizní technici EZ
Změna přednášejících vyhrazena Doklady potřebné ke zkoušce:
 • Doklad o odborném vzdělání v elektrotechnice (výuční list, maturitní vysvědčení. diplom, vše v kopiích)
 • Potvrzení o výkonu praxe
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti
Cena: 1 200,- Kč / 1 osobu (cena je vč 21% DPH)Zpět na seznam kurzů ...