Provádění opakovaných zkoušek, kontrol a revizí ručního el. nářadí a el. spotřebičů v souvislosti s novou  legislativou

Dne 1.7. 2022 vstoupil v účinnost zákon 250/2021 Sb. a spolu s ním NV 190/2022 o VTZ  a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a NV 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost. Podle §3 NV 19/2022 Sb. nepatří ruční elektrické nářadí a elektrické spotřebiče do napětí 400 V vč., pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti, […]

Odborná způsobilost v elektrotechnice §6,7 dle NV194/2022 Sb. (dříve Vyhl.50/78 )

Co očekávat: Vyhláška 50/78 Sb k 1.7.2022 skončila a nahradila ji nová legislativa, jmenovitě zákon 250/2021 Sb. s NV 194/2022 Sb. Připravili jsme školení, vč. přezkoušení pro osoby s elektrotechnickým vzděláním §6- elektrotechnik (dle původní Vyhl.50, §5,6) §7- vedoucí elektrotechnik (původně §7,8,10) Na kurzu se podrobně věnujeme: novým změnám v legislativě jednotlivým tematickým okruhům častým chybám a […]

Intenzivní přípravný kurz pro nové RT EZ ZÁKLADNÍ, kategorie E2/A – E/1B

Co očekávat:Tento kurz je vhodný pro ty, kteří se chtějí stát novými revizními techniky – získat Osvědčení k revizím před komisí TIČR– organizace pověřená výkonem státního odborného dozoru Na kurzu se podrobně věnujeme: Jednotlivým okruhům z testů TIČR Legislativě a změnám v legislativě Technickým normám Způsobu probíhání zkoušek k získání osvědčení Samozřejmě diskuze Kurz má charakter intenzivní přípravy před […]

Kurz pro stávající revizní techniky -přezkoušení elektrická zařízení kategorie E2/A –  E/1B

Co očekávat: Tento kurz je vhodný pro revizní techniky, kteří se chystají obnovit anebo rozšířit Osvědčení k revizím po pěti letech a připravují se na opakovanou zkoušku před komisí TIČR-organizace pověřená výkonem státního odborného dozoru Na kurzu se podrobně věnujeme: jednotlivým okruhům z testů TIČR častým chybám a nedostatkům v provádění revizí oblasti nových změn v legislativě způsobu probíhání […]